OM OSS


AOPA er forkortelsen for Aicraft Owners and Pilots Association

AOPA Norway er den norske organisasjonen som er tilknyttet IAOPA. Norsk Allmenflyforening ble stiftet i 1969, opptatt i IAOPA i 1970, med hovedformål å arbeide for best mulig vilkår for norsk allmennflyging. Vårt vedtektsbestemte formål er å arbeide for:

 • Å beskytte og å fremme private flyeieres og piloters interesse på alle lovlige måter.
 • Øket flysikkerhet.
 • Størst mulig frihet i luftrommet for alle.
 • Flere flyplasser for småfly.
 • Øke forståelse for bruk av privat- og forretningsflygning hos myndigheter, næringsliv og publikum.
 • Å stimulere bruk av privat- og forretningsflygning mellom landene, og å lette vilkårene for denne trafikk, og herunder delta i IAOPA.
 • Å formidle til medlemmene den service og de ytelser som IAOPA til enhver tid tilbyr sine medlemmer.
 • Å gi råd til flyinteresserte enkeltpersoner og foretak.
 • Å arbeide for å oppnå fordeler og rabatter, nasjonalt og internasjonalt, for foreningens medlemmer.

AOPA Norge er politisk nøytral, men søker å påvirke både politikere og offentlige institusjoner i saker som gjelder allmennflygingens vilkår i Norge. Vi samarbeider gjerne med flyselskaper og andre operatører når det er hensiktsmessig. Det er ofte naturlig å arbeide parallelt med Norges Luftsportsforbund (NLF) og Experimental Aircraft Association Norway (EAA Norge), fordi mange av våre problemer er felles.

AOPA er en liten organisasjon i Norge, men er del av verdens suverent største flyorganisasjon, med ca. 400.000 medlemmer.


AOPA skiller seg fra NLF, som er en organisasjon for klubber, AOPA er en organisasjon for enkeltmedlemmer. Dessuten er NLF engasjert i en rekke aktiviteter annet enn motorflyging, mens AOPA bare arbeider med motorfly.

AOPA erkjenner at i et moderne samfunn får byråkratene stadig større makt, og at det derfor er nødvendig å arbeide med byråkratene. IAOPA har, som eneste internasjonal allmennflyorganisasjon, faste akreditterte observatører i ICAO, og deltar ofte som konsulenter i ICAO-kommitéer.


Hva gjør vi?
Våre mål er å skape og beholde stillingen som den viktigste interesseorganisasjon for private flygere og flyeiere ( i dette innbefatter alle som flyr, enten det er av privat karakter eller i foretningsøyemed, visuelt (VFR) eller på instrumenter (IFR), og uansett antall motorer).


Blant de sakene AOPA-Norge stadig jobber med er:


 • Skatte- og avgiftsaker vedrørende allmennflyging.
 • Krav og spesifikasjoner på teknisk utstyr og drivstoff.
 • Økt flysikkerhet.
 • Tilgang til flyplasser.
 • Lokale flyplassforhold.
 • Tollbehandling og ferdsel over landegrensene.
 • Sertifikatbestemmelser.
 • Forsikringspørsmål.
 • Bruk av luftrommet.
 • Stimulere til økt bruk av privat- og foretningsflyginger mellom landene.

Som medlem er du hjertelig velkommen med problemer, saker eller det som kan bli en sak. Organisasjonen har også tidligere gått rettens vei i allmenflyets sak (Fornebu-nedleggelsen). Vi ønsker å være i front for allmennflygere.


I store og kompliserte saker bruker vi arbeidsgrupper og lokale krefter. Årlig deltar AOPA Norge i nasjonale forum, debatter og på viktige møter.


AOPA Norge jobber kontinuerlig med å få til gode rabattavtaler for våre medlemmer, samt videreformidle de ytelser og tjenester som IAOPA til enhver tid tilbyr.

Styret i AOPA Norge

Terje Sande

President


Om Terje.....


Christian Hagemann

Visepresident


Om Christian....


ØVRIGE STYREMEDLEMMER


Kai Vidar Kvade

Kasserer/regnskapsansvarlig


Anita Valder

Sekretær


Lars Håkensen

Styremedlem


Paul Andersen

Styremedlem


Per Inge Evensen

Styremedlem


Anita Valder & Kai Vidar Kvade

Varamedlemmer


Niels Petter Hansen

Revisor


Tom Røren & Lars Håkensen

Valgkomitè

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG