VELKOMMEN TIL AOPA Norge


AOPA er forkortelsen for Aicraft Owners and Pilots Association

AOPA Norway er den norske organisasjonen som er tilknyttet IAOPA. Norsk Allmenflyforening ble stiftet i 1969, opptatt i IAOPA i 1970, med hovedformål å arbeide for best mulig vilkår for norsk allmennflyging.


AOPA Norge er politisk nøytral, men søker å påvirke både politikere og offentlige institusjoner i saker som gjelder allmennflygingens vilkår i Norge. Vi samarbeider gjerne med flyselskaper og andre operatører når det er hensiktsmessig. Det er ofte naturlig å arbeide parallelt med Norges Luftsportsforbund (NLF) og Experimental Aircraft Association Norway (EAA Norge), fordi mange av våre problemer er felles.

AOPA er en liten organisasjon i Norge, men er del av verdens suverent største flyorganisasjon, med ca. 400.000 medlemmer.


Les mer ved å trykke nedenfor


GA Magazine Online


AOPA UK er et flymagasin for GA som gis ut annenhver måned. Trykk på bladet for å lese online eller på knappen under for å se gjennomarkivet av blader helt tilbake til 2005